Darbo užmokestis

Informacija apie Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos valstybės tarnautojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyboje dirbančių valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių

 

 Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2017 m.

 2017 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis

(paskirtasis) darbo užmokestis 

 Darbuotojų skaičius

2018 m. 

    2018 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis

(paskirtasis) darbo užmokestis

Vyriausybės atstovas

  1

 2085,91

  1

        2117,88     

Vyriausiasis patarėjas

1

1262,20

1

  1433,98

Vyresnysis patarėjas

 2

1146,45 

3

   1248,96

      Patarėjas

1

1241,45

 

 

Vyriausiasis specialistas

    1    811,44

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-20