Klaipėdos apskrities savivaldybės neįgyvendina viešumo principo

Data

2017 09 26

Įvertinimas
0
9b22a0f064d628a5551941b9c5fcc9368133b472.jpg

 

Vykdant savivaldybių administracinę priežiūrą buvo nustatyta, jog  Klaipėdos apskrities savivaldybės netinkamai įgyvendina Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 15 punkte įtvirtintą viešumo principą, reiškiantį, kad savivaldybė savo interneto svetainėje privalo teikti ir nuolat atnaujinti Vietos savivaldos įstatyme numatytą informaciją, taip pat informaciją apie savivaldybės kontroliuojamas įmones, jų vadovus, valdybų narius, pateikti šių įmonių veiklos rezultatų ir finansines ataskaitas bei kitą aktualią informaciją, taip pat informaciją apie savivaldybės gaunamą paramą (paramos teikėją (teikėjus), paramos sumas, paramos tikslą, paramos laikotarpį ir pan.), savivaldybės skiriamas pinigines lėšas nevyriausybinių organizacijų ir viešųjų įstaigų projektams finansuoti bei projektų finansavimo ir atrankos kriterijus, kvietimus organizacijoms teikti paraiškas paramai gauti ir kitą informaciją, susijusią su savivaldybės veikla.

Patikrinus Klaipėdos apskrities savivaldybių interneto svetaines paaiškėjo, jog savivaldybių interneto svetainėse skelbiama ne visa Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 15 punkte nurodyta informacija. Pavyzdžiui, savivaldybių interneto svetainėse nėra teikiama informacija apie kontroliuojamų įmonių veiklos rezultatus ir finansines ataskaitas, valdybų sudėtis, savivaldybės skiriamas piniginės lėšas nevyriausybinių organizacijų ir viešųjų įstaigų projektams finansuoti ir panašiai.

Įvertinus minėtas aplinkybes, visų Klaipėdos apskrities savivaldybių administracijų direktoriams pateikti Vyriausybės atstovės reikalavimai, su kuriais galima susipažinti čia.