Informacijos asmenims teikimas, asmenų konsultavimas

Informacija asmenims teikiama apie Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje vykdomą veiklą ir funkcijas. 

Asmenų prašymai pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybą, adresu Danės g. 17, 111 kab., atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu būdu (vatklaipeda@lrv.lt), žodžiu - atvykus į Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos priimamąjį ir telefonu.

 Asmenys konsultuojami Vyriausybės atstovo kompetencijos klausimais telefonu arba atvykus į Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos priimamajį, adresu Danės g. 17, 111 kab.

 

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr.875 "Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo"

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-09-06