Struktūra

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos valdymo struktūros schema

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrities tarnyboje nėra sudarytų administracijos padalinių.

 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrities tarnyba neturi jos reguliavimo sričiai priskiriamų kitų įstaigų.