Vyriausybės atstovo reikalavimai

2018-10-09 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-57 "Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 48 straipsnio 7 dalies įgyvendinimo"

2018-10-09 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-56 "Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 48 straipsnio 7 dalies įgyvendinimo"

2018-10-03 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-55 "Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 48 straipsnio 7 dalies įgyvendinimo"

2018-10-02 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-54 "Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 48 straipsnio 7 dalies įgyvendinimo"

2018-10-01 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-53 "Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 48 straipsnio 7 dalies įgyvendinimo"

2018-10-01 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-52 "Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 48 straipsnio 7 dalies įgyvendinimo"

2018-09-14 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-51 "Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 4 punkto ir 13 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo"

2018-09-14 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-50 "Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 4 punkto ir 13 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo"

2018-09-14 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-49 "Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 4 punkto ir 13 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo"

2018-04-24 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-26 "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 7 punkto įgyvendinimo"

2018-03-02 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-23" Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo 11 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo"

2018-03-02 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-22" Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo 11 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo"

2018-02-27 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-17 „Dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 371 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo“

2018-02-27 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-16 „Dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 371 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo“

2018-02-27 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-15 „Dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 371 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo“

2018-02-27 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-14 „Dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 371 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo“

2018-02-27 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-13 „Dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 371 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo“

2018-02-27 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-12 „Dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 371 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo“

2018-02-27 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-11 „Dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 371 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo“

2018-02-07 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-5 "Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 13 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 2 punkto ir 14 straipsnio 4 dalies įgyvendinimo"

2018-02-07 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-4 "Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 13 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 2 punkto ir 14 straipsnio 4 dalies įgyvendinimo"

2018-01-26 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-1 "Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 13 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 2 punkto ir 14 straipsnio 4 dalies įgyvendinimo"

2017-12-22 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-105 "Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio įgyvendinimo"

2017-12-08 reikalavimas Nr.(5.1.)-TR-100 "Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio įgyvendinimo"

2017-11-20 reikalavimas Nr.(5.1.)-TR-98 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo"

2017-11-15 reikalavimas Nr.(5.1.)-TR-97 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo"

2017-11-15 reikalavimas Nr.(5.1.)-TR-96 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo"

2017-11-15 reikalavimas Nr.(5.1.)-TR-95 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo"

2017-09-28 reikalavimas Nr.(5.1.)-TR-92 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies ir 5 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo"

2017-09-28 reikalavimas Nr.(5.1.)-TR-91 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo"

2017-09-28 reikalavimas Nr.(5.1.)-TR-90 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies  įgyvendinimo"

2017-09-28 reikalavimas Nr.(5.1.)-TR-89 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2017-09-28 reikalavimas Nr.(5.1.)-TR-88 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies ir 7 straipsnio 9 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2017-09-28 reikalavimas Nr.(5.1.)-TR-87 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies, 5 straipsnio 2 dalies ir 7 straipsnio 9 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2017-09-28 reikalavimas Nr.(5.1.)-TR-86 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2017-09-20 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-85 "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 15 punkto įgyvendinimo"

2017-09-20 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-84 "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 15 punkto įgyvendinimo"

2017-09-20 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-83 "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 15 punkto įgyvendinimo"

2017-09-20 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-82 "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 15 punkto įgyvendinimo"

2017-09-20 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-81 "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 15 punkto įgyvendinimo"

2017-09-20 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-80 "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 15 punkto įgyvendinimo"

2017-09-20 reikalavimas Nr.(5.1.)-TR-79 "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 15 punkto įgyvendinimo"

2017-07-14 reikalavimas Nr.(5.1.)-TR-78 "Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo"

2017-06-13 reikalavimas Nr.(5.1.)-TR-77 "Dėl Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 6 straipsnio 4 ir 5 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2017-06-02 reikalavimas Nr.(5.1.)-TR-76 "Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 dalies, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punkto ir 48 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo"

2017-06-02 reikalavimas Nr.(5.1.)-TR-75 "Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 dalies, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punkto ir 48 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo"

2017-06-02 reikalavimas Nr.(5.1.)-TR-74 "Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 dalies, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punkto ir 48 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo"

2017-06-02 reikalavimas Nr.(5.1.)-TR-73 "Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 dalies, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punkto ir 48 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo"

2017-05-30 reikalavimas Nr.(5.1.)-TR-65 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ 1.1 punktu patvirtintų Kapinių tvarkymo taisyklių 23 ir 32 punktų vykdymo"

2017-05-30 reikalavimas Nr.(5.1.)-TR-63 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ 1.1 punktu patvirtintų Kapinių tvarkymo taisyklių 23 ir 32 punktų vykdymo"

2017-05-30 reikalavimas Nr.(5.1.)-TR-61 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr.1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ 1.1 punktu patvirtintų Kapinių tvarkymo taisyklių 23 ir 32 punktų vykdymo"

2017-05-30 reikalavimas Nr.(5.1.)-TR-59 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr.1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ 1.1 punktu patvirtintų Kapinių tvarkymo taisyklių 23 ir 32 punktų vykdymo"

2017-05-30 reikalavimas Nr.(5.1.)-TR-57 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr.1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ 1.1 punktu patvirtintų Kapinių tvarkymo taisyklių 23 ir 32 punktų vykdymo"

2017-05-30 reikalavimas Nr.(5.1.)-TR-55 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr.1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ 1.1 punktu patvirtintų Kapinių tvarkymo taisyklių 23 ir 32 punktų vykdymo"

2017-05-30 reikalavimas Nr.(5.1.)-TR-53 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d.nutarimo Nr.1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ 1.1 punktu patvirtintų Kapinių tvarkymo taisyklių 23 ir 32 punktų vykdymo"

2017-02-10 reikalavimas Nr.(5.1.)-TR-24 "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 2, 9, 10 ir 14 dalių įgyvendinimo"

2017-02-10 reikalavimas Nr.(5.1.)-TR-22 "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 2, 9, 10 ir 14 dalių įgyvendinimo"

2017-02-10 reikalavimas Nr.(5.1.)-TR-20 "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 2, 9, 10 ir 14 dalių įgyvendinimo"

2017-02-10 reikalavimas Nr.(5.1.)-TR-17 "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 2, 9, 10 ir 14 dalių įgyvendinimo"

2017-02-10 reikalavimas Nr.(5.1.)-TR-14 "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 2, 9, 10 ir 14 dalių įgyvendinimo"

2017-02-07 reikalavimas Nr.(5.1.)-TR-10 "Dėl Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 18-1 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo"

2017-02-02 reikalavimas Nr.(5.1.)-TR-5 "Dėl Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 18-1 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo"

2016-12-12 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-45 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai "Dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 651 1 punktu, 25, 26 ir 36 punktų vykdymo"

2016-11-29 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-41 Šilutės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.10-1 straipsnio 1 ir 4 dalių įgyvendinimo"

2016-11-10 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-40 Neringos savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 11 punkto ir 104 straipsnio nuostatų įgyvendinimo

2016-11-04 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-38 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 30straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 302 straipsnio 3 dalies nuostatų įgyvendinimo

2016-11-04 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-37  Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 30straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 302 straipsnio 3 dalies nuostatų įgyvendinimo

2016-11-04 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-36 Neringos savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 30straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 302 straipsnio 3 dalies nuostatų įgyvendinimo

2016-11-03 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-35 Kretingos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 302 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 302 straipsnio 3 dalies nuostatų įgyvendinimo

2016-09-29 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-33 Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos Pajūrio juostos įstatymo 6 straipsnio 5 įgyvendinimo"

2016-09-26 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-32 Neringos savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos Pajūrio juostos įstatymo 6 straipsnio 5 įgyvendinimo"

2016-09-23 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-31 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos Pajūrio juostos įstatymo 6 straipsnio 5 įgyvendinimo"

2016-07-12 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-30 Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 103 straipsnio 5 dalies, 16 staripsnio 2 dalies 41 punkto įgyvendinimo"

2016-05-30 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-27 Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-19 nutarimo Nr. 1207 1.6 punktu patvirtinto kapinių sąrašų sudarymo reikalavimų ir skelbimo savivaldybių interneto svetainėse tvarkos aprašo 6 punkto vykdymo"

2016-04-06 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-21 Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-01-14 nutarimu Nr. 22 "Dėl mokymosis pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programamas finasavimo metodikos patvirtinimo" 4 punkto vykdymo"

2016-04-06 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-20 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai "Dėl mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-01-14 nutarimu Nr. 22 "Dėl mokymosis pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programamas finasavimo metodikos patvirtinimo" 4 punkto vykdymo"

2016-04-05 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-18 Šilutės rajono savivaldybės tarybai "Dėl mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-01-14 nutarimu Nr. 22 "Dėl mokymosis pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programamas finasavimo metodikos patvirtinimo" 4 punkto vykdymo"

2016-04-05 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-17 Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-01-14 nutarimu Nr. 22 "Dėl mokymosis pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programamas finasavimo metodikos patvirtinimo" 4 punkto vykdymo"

2016-04-04 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-16 Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 28 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo"

2016-03-22 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-15 Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo"

2016-03-09 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-14 Kretingos rajono savivaldybės tarybai "Dėl mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-01-14 nutarimu Nr. 22 "Dėl mokymosis pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programamas finasavimo metodikos patvirtinimo" 4 punkto vykdymo"

2016-03-09 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-13 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai "Dėl mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-01-14 nutarimu Nr. 22 "Dėl mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programamas finasavimo metodikos patvirtinimo" 4 punkto vykdymo"

2016-03-09 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-12 Neringos savivaldybės tarybai "Dėl mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-01-14 nutarimu Nr. 22 "Dėl mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programamas finasavimo metodikos patvirtinimo" 4 punkto vykdymo"

2016-02-02 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-3 Neringos savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 8 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo"

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-01-04