2016 m.

2016-12-12 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-45 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai "Dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 651 1 punktu, 25, 26 ir 36 punktų vykdymo"

2016-11-29 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-41 Šilutės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.10-1 straipsnio 1 ir 4 dalių įgyvendinimo"

2016-11-10 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-40 Neringos savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 11 punkto ir 104 straipsnio nuostatų įgyvendinimo

2016-11-04 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-38 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 30straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 302 straipsnio 3 dalies nuostatų įgyvendinimo

2016-11-04 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-37  Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 30straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 302 straipsnio 3 dalies nuostatų įgyvendinimo

2016-11-04 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-36 Neringos savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 30straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 302 straipsnio 3 dalies nuostatų įgyvendinimo

2016-11-03 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-35 Kretingos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 302 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 302 straipsnio 3 dalies nuostatų įgyvendinimo

2016-09-29 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-33 Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos Pajūrio juostos įstatymo 6 straipsnio 5 įgyvendinimo"

2016-09-26 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-32 Neringos savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos Pajūrio juostos įstatymo 6 straipsnio 5 įgyvendinimo"

2016-09-23 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-31 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos Pajūrio juostos įstatymo 6 straipsnio 5 įgyvendinimo"

2016-07-12 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-30 Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 103 straipsnio 5 dalies, 16 staripsnio 2 dalies 41 punkto įgyvendinimo"

2016-05-30 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-27 Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-19 nutarimo Nr. 1207 1.6 punktu patvirtinto kapinių sąrašų sudarymo reikalavimų ir skelbimo savivaldybių interneto svetainėse tvarkos aprašo 6 punkto vykdymo"

2016-04-06 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-21 Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-01-14 nutarimu Nr. 22 "Dėl mokymosis pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programamas finasavimo metodikos patvirtinimo" 4 punkto vykdymo"

2016-04-06 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-20 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai "Dėl mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-01-14 nutarimu Nr. 22 "Dėl mokymosis pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programamas finasavimo metodikos patvirtinimo" 4 punkto vykdymo"

2016-04-05 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-18 Šilutės rajono savivaldybės tarybai "Dėl mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-01-14 nutarimu Nr. 22 "Dėl mokymosis pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programamas finasavimo metodikos patvirtinimo" 4 punkto vykdymo"

2016-04-05 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-17 Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-01-14 nutarimu Nr. 22 "Dėl mokymosis pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programamas finasavimo metodikos patvirtinimo" 4 punkto vykdymo"

2016-04-04 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-16 Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 28 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo"

2016-03-22 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-15 Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo"

2016-03-09 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-14 Kretingos rajono savivaldybės tarybai "Dėl mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-01-14 nutarimu Nr. 22 "Dėl mokymosis pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programamas finasavimo metodikos patvirtinimo" 4 punkto vykdymo"

2016-03-09 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-13 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai "Dėl mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-01-14 nutarimu Nr. 22 "Dėl mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programamas finasavimo metodikos patvirtinimo" 4 punkto vykdymo"

2016-03-09 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-12 Neringos savivaldybės tarybai "Dėl mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-01-14 nutarimu Nr. 22 "Dėl mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programamas finasavimo metodikos patvirtinimo" 4 punkto vykdymo"

2016-02-02 reikalavimas Nr. (5.1.)-TR-3 Neringos savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 8 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo"

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-09