Vyriausybės atstovo teikimai

2018-08-31 teikimas Nr. (5.1.)-TR-48 "Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Neringos savivaldybės teritorijoje išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-28 įsakymu Nr. V13-587, pakeitimo (papildymo)"

2018-08-31 teikimas Nr. (5.1.)-TR-47 "Dėl Neringos savivaldybės tarybos  2010-07-14 sprendimo Nr. T1-101 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Neringos savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“  1 punktu patvirtintų vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Neringos savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų pakeitimo"

2018-08-31 teikimas Nr. (5.1.)-TR-46 "Dėl leidimo įrengti išorinę reklamą Palangos miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-10-09 įsakymu Nr. A1-1014, pakeitimo (papildymo)"

2018-08-31 teikimas Nr. (5.1.)-TR-45 "Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos  2011-12-29 sprendimo Nr. T2-240 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“  1 punktu patvirtintų vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų pakeitimo"

2018-08-31 teikimas Nr. (5.1.)-TR-44 "Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Šilutės rajone išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-10-31 įsakymu Nr. A1-1163, pakeitimo (papildymo)"

2018-08-31 teikimas Nr. (5.1.)-TR-43 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos  2014-11-30 sprendimo Nr.T1-2281 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą“  2 punktu patvirtintų vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų pakeitimo"

2018-08-31 teikimas Nr. (5.1.)-TR-42 "Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo bei registravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-09 įsakymu Nr. A1-887, pakeitimo (papildymo)"

2018-08-31 teikimas Nr. (5.1.)-TR-41 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos  2017-12-20 sprendimo Nr.T9-235 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“  1 punktu patvirtintų vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatų pakeitimo"

2018-08-31 teikimas Nr. (5.1.)-TR-40 "Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą registravimo, leidimų galiojimo sustabdymo, leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo Klaipėdos rajone tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-10-10 įsakymu Nr. AV-1769, pakeitimo"

2018-08-31 teikimas Nr. (5.1.)-TR-39 "Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Klaipėdos rajone išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-08-29 įsakymu Nr. AV-1510, pakeitimo (papildymo)"

2018-08-31 teikimas Nr. (5.1.)-TR-38 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos  2011-02-24 sprendimo Nr.T11-143 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“  2.3 punktu patvirtintų vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų pakeitimo"

2018-08-31 teikimas Nr. (5.1.)-TR-37 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos  2008-02-28 sprendimo Nr.T2-46 1.3 punktu patvirtintų vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų pakeitimo"

2018-08-31 teikimas Nr. (5.1.)-TR-36 "Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą registravimo, leidimų galiojimo sustabdymo, leidimų galiojimų sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo bei leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-18 įsakymu Nr. A1-1058, pakeitimo (papildymo)"

2018-08-31 teikimas Nr. (5.1.)-TR-35 "Dėl  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  2013-11-28 sprendimo  Nr.T2-300 1 punktu patvirtintų vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų pakeitimo"

2018-06-29 teikimas Nr. (5.1.)-TR-34 "Dėl l Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimo Nr. T11-696 "Dėl žmonių palaikų laidojimo Klaipėdos rajono kapinėse" pakeitimo"

2018-06-29 teikimas Nr. (5.1.)-TR-33 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimo Nr. T1-842 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo", pakeitimo"

2018-06-29 teikimas Nr. (5.1.)-TR-32 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių patvirtintoų Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimu Nr. T9-218, pakeitimo (papildymo)"

2018-06-29 teikimas Nr. (5.1.)-TR-31 "Dėl Neringos savivaldybės leidimų laidoti išdavimo, laidojimo, kapinių lankymo, priežiūros ir kapaviečių identifikavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Neringos savivaldybės tarybos 2017-11-23 sprendimu Nr. T1-3245, pakeitimo (papildymo)"

2018-06-29 teikimas Nr. (5.1.)-TR-30 "Dėl leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir Palangos miesto viešųjų kapinių lankymo tvarkos aprašo, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimu Nr. T2-250, pakeitimo (papildymo)"

2018-06-29 teikimas Nr. (5.1.)-TR-29 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės leidimų laidoti išdavimo, laidojimo, kapinių tvarkymo ir lankymo tvarkos aprašo, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018-01-25 sprendimu Nr. T2-13, pakeitimo (papildymo)"

2018-06-29 teikimas Nr. (5.1.)-TR-28 "Dėl leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir Kaipėdos miesto viešųjų kapinių lankymo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017-11-23 sprendimu Nr. T2-315, pakeitimo (papildymo)"

2018-06-11 teikimas Nr. (5.1.)-TR-27 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų, patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimu Nr. T2-164, pakeitimo"

2018-04-12 teikimas Nr. (5.1.)-TR-25 "Dėl Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Neringos savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimu Nr. T1-246, pakeitimo"

2018-03-09 teikimas Nr. (5.1.)-TR-24 "Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimo Nr. T1-12 "Dėl priėmimo į Neringos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas" (įskaitant ir vėlesnius pakeitimus) pakeitimo"

2018-03-01 teikimas Nr. (5.1.)-TR-21 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės sueigos nuostatų, patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018-01-25 sprendimu Nr. T9-2, pakeitimo

2018-02-28 teikimas Nr. (5.1.)-TR-20 "Dėl Palangos miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimu Nr. T2-115, pakeitimo"

2018-02-28 teikimas Nr. (5.1.)-TR-19 "Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011-09-08 sprendimu Nr. T2-151, pakeitimo"

2018-02-27 teikimas Nr. (5.1.)-TR-18 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017-07-27 sprendimu Nr.T2-179, pakeitimo"

2018-02-23 teikimas Nr. (5.1.)-TR-10 "Dėl Nepanaudotų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašo, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimu Nr.T2-157, pakeitimo"

2018-02-23 teikimas Nr. (5.1.)-TR-9 "Dėl Nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimu Nr.T2-103, pakeitimo"

2018-02-22 teikimas Nr. (5.1.)-TR-8 "Dėl Nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo Skuodo rajono savivaldybėje kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašo, patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015-05-07 sprendimu Nr.T9-83, pakeitimo"

2018-02-22 teikimas Nr. (5.1.)-TR-7 "Dėl Nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo Šilutės rajono savivaldybėje kitoms savarankiškoms funkcijoms finansuoti tvarkos aprašo, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-02-19 sprendimu Nr.T1-2425, pakeitimo"

2018-02-21 teikimas Nr. (5.1.)-TR-6 "Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr. T2-14 "Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams" pakeitimo" 

2018-02-06 teikimas Nr. (5.1.)-TR-3 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr.T2-15 panaikinimo"

2018-02-02 teikimas Nr. (5.1.)-TR-2 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2007-12-13 sprendimo Nr. T9-237 panaikinimo"

2017-12-21 teikimas Nr. (5.1.)-TR-104 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-10 įsakymo Nr.A1-396 pakeitimo"

2017-12-21 teikimas Nr. (5.1.)-TR-103 "Dėl Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-27 įsakymo Nr. V13-154 pakeitimo"

2017-12-14 teikimas Nr.(5.1.)-TR-102 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-22 įsakymo Nr.AV-634 pakeitimo"

2017-12-12 teikimas Nr.(5.1.)-TR-101 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-24 įsakymo Nr.A1-262 pakeitimo"

2017-12-08 teikimas Nr.(5.1.)-TR-99 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ir Švietimo pagalbos tarnybos vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimu Nr.T1-584, pakeitimo"

2017-10-16 teikimas Nr.(5.1.)-TR-94 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimo Nr.T9-10 1 punktu, pakeitimo"

2017-10-11 teikimas Nr.(5.1.)-TR-93 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimo Nr.T1-118 1 punktu, pakeitimo"

2017-05-31 teikimas Nr.(5.1.)-TR-72 "Dėl Neringos savivaldybės administracijos direktorius 2014-05-22 įsakymu Nr. V13-286 patvirtintų Neringos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos ir jaunimo reikalų skyriaus nuostatų pakeitimo"

2017-05-31 teikimas Nr.(5.1.)-TR-71 "Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2009-03-10 įsakymu Nr. A1-170 patvirtintų Palangos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus veiklos nuostatų pakeitimo"

2017-05-31 teikimas Nr.(5.1.)-TR-70 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-15 įsakymo Nr.A2-76 1 punktu patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus nuostatų pakeitimo"

2017-05-31 teikimas Nr.(5.1.)-TR-69 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-31 įsakymo Nr.AD1-3037 1 punktu patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus nuostatų pakeitimo"

2017-05-31 teikimas Nr.(5.1.)-TR-68 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-07-01 įsakymo Nr.A1-335 1. 1. punktu patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus nuostatų pakeitimo"

2017-05-31 teikimas Nr.(5.1.)-TR-67 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-16 įsakymo Nr.A2-73 2 punktu patvirtintų Vaiko teisių apsaugos skyriaus nuostatų pakeitimo"

2017-05-31 teikimas Nr.(5.1.)-TR-66 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-05-17 įsakymu Nr. AV-548 patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus nuostatų pakeitimo"

2017-05-30 teikimas Nr.(5.1.)-TR-64 "Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2013-06-20 sprendimo Nr. T1-127 1 punktu patvirtino Neringos savivaldybės leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo tvarkos aprašo pakeitimo"

2017-05-30 teikimas Nr.(5.1.)-TR-62 "Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012-05-31 sprendimo Nr. T2-159 1 punktu patvirtinto Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir civilinių kapinių lankymo Palangos miesto savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo pakeitimo"

2017-05-30 teikimas Nr.(5.1.)-TR-60 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimo Nr.T2-65 1 punktu patvirtinto Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir viešųjų kapinių lankymo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo pakeitimo"

2017-05-30 teikimas Nr.(5.1.)-TR-58 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimo Nr. T11-696 1 punktu patvirtintų Žmonių palaikų laidojimo, kapinių tvarkymo bei lankymo taisyklių Klaipėdos rajono kapinėse pakeitimo"

2017-05-30 teikimas Nr.(5.1.)-TR-56 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimo Nr.T2-228 1 punktu patvirtinto Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir viešųjų kapinių lankymo Klaipėdos miesto kapinėse tvarkos aprašo pakeitimo"

2017-05-30 teikimas Nr.(5.1.)-TR-54 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-09-27 sprendimo Nr.T1-518 1 punktu patvirtintų Šilutės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių pakeitimo"

2017-05-30 teikimas Nr.(5.1.)-TR-52 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr.T9-92 1 punktu patvirtinto Skuodo rajono kapinių lankymo, laidojimo, leidimų laidoti išdavimo bei laidojimo neprižiūrimose kapavietėse tvarkos aprašo pakeitimo"

2017-05-30 teikimas Nr.(5.1.)-TR-51 "Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008-07-10 sprendimo Nr. T2-159 "Dėl želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"

2017-05-30 teikimas Nr.(5.1.)-TR-50 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2008-09-25 sprendimo Nr. T9-174 „Dėl Skuodo rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo"

2017-05-30 teikimas Nr.(5.1.)-TR-49 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-07-31 sprendimo Nr.T2-198 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo" pakeitimo"

2017-05-30 teikimas Nr.(5.1.)-TR-48 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-11-20 sprendimo Nr. T1-730 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos bei tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo"

2017-05-30 teikimas Nr.(5.1.)-TR-47 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimo Nr.T11-292 „Dėl Klaipėdos rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo"

2017-04-28 teikimas Nr.(5.1.)-TR-46 "Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimo Nr. T1-251 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Neringos energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų subsidijavimo“ panaikinimo"

2017-04-18 Nr.(5.1.)-TR-45 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2012-07-05 įsakymu Nr.A1-455 patvirtinto Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo pakeitimo"

2017-04-18 teikimas Nr.(5.1.)-TR-44 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-01-30 įsakymo Nr.AD1-312 1 punktu patvirtinto Klaipėdos miesto gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo pakeitimo"

2017-04-18 teikimas Nr.(5.1.)-TR-43 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-20 įsakymu Nr. AV-307 patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo pakeitimo"

2017-04-06 teikimas Nr.(5.1.)-TR-42 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-09-27 sprendimu Nr.T1-514 patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo pakeitimo"

2017-03-13 teikimas Nr.(5.1.)-TR-41 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr.T2-246 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo" 1 punktu patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų 12 punkto pakeitimo"

2017-03-13 teikimas Nr.(5.1.)-TR-40 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr.T11-241 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų ir Antikorupcijos komisijos sudarymo patvirtinimo" 1 punktu patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų 11 punkto pakeitimo"

2017-03-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-39 "Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015-09-30 sprendimo Nr.T2-270 1 punktu patvirtintų Antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo"

2017-03-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-38 "Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2015-07-23 sprendimo Nr.T1-148 1 punktu patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų pakeitimo"

2017-03-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-37 "Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2015-07-23 sprendimo Nr.T1-149 1 punktu patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo"

2017-03-10 teikimas Nr,(5.1.)-TR-36 "Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo Nr.T2-17 1 punktu patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų pakeitimo"

2017-03-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-35 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-03-31 sprendimo Nr.T2-91 1 punktu patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo"

2017-03-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-34 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-07-31 sprendimo Nr.T2-209 1 punktu patvirtintų Antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo"

2017-03-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-33 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr.T2-80 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų 12 punkto pakeitimo"

2017-03-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-32 "Dėl Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr.T11-25 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos veiklos nuostatų 15 punkto pakeitimo"

2017-03-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-31 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr.T1-25 3 punktu patvirtintų Šilutės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo"

2017-03-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-30 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-03-31 sprendimo Nr.T1-298 1 punktu patvirtintų Šilutės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų pakeitimo"

2017-03-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-29 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016-03-31 sprendimo Nr.T9-39 1 punktu patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo"

2017-03-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-28 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr.T9-146 1 punktu patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo"

2017-02-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-27 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-04 įsakymo Nr.A1-252 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaičių rinkimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ panaikinimo"

2017-02-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-26 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-08-03 įsakymo Nr.A1-834 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ panaikinimo"

2017-02-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-25 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimo Nr.T2-314 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo"

2017-02-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-23 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimo Nr.T1-87 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo"

2017-02-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-21 "Dėl Klaipėdos rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimu Nr.T11-250, pakeitimo"

2017-02-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-19 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-04-30 įsakymo Nr.AV-477 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų gyventojų susirinkime tvarkos aprašo tvirtinimo“ ir 2009-04-30 įsakymo Nr.AV-478 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų apklausos būdu tvarkos aprašo tvirtinimo“ panaikinimo"

2017-02-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-18 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009-11-26 sprendimo Nr.T11-529 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo"

2017-02-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-16 "Dėl Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-05-02 įsakymo Nr.V13-164 „Dėl Neringos savivaldybės seniūnaitijų seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ panaikinimo"

2017-02-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-15 "Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2011-09-30 sprendimo Nr.T1-142 „Dėl Neringos savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo" 

2017-02-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-13 "Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-11-24 įsakymo Nr.A1-898 „Dėl Palangos miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų gyventojų susirinkime ir apklausos būdu tvarkos aprašų patvirtinimo“ panaikinimo"

2017-02-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-12 "Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011-05-26 sprendimo Nr.T2-45 "Dėl Seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo"

2017-02-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-11 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr.T2-4 „Dėl seniūnaitijų sudarymo“ pakeitimo"

2017-02-07 teikimas Nr.(5.1.)-TR-9 "Dėl Asmenų, kuriems išduodami leidimai prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose, atrankos aprašo, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimo Nr.T2-101 3 punktu, pakeitimo (panaikinimo)"

2017-02-07 teikimas Nr.(5.1.)-TR-8 "Dėl Palangos miesto savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimu Nr.T2-400, pakeitimo"

2017-02-02 teikimas Nr.(5.1.)-TR-7 "Dėl Klaipėdos miesto daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimu Nr.T2-278, pakeitimo"

2017-02-02 teikimas Nr.(5.1.)-TR-6 "Dėl Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009-05-29 sprendimu Nr.T2-223, pakeitimo"

2017-01-10 teikimas Nr. (5.1.)-TR-4 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-29 sprendimu Nr. T2-418 patvirtintų Triukšmo prevencijos Kretingos rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių pakeitimo" 

2017-01-09 teikimas Nr. (5.1.)-TR-3 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006-11-30 sprendimo Nr. T1-1380 patvirtintų Triukšmo prevencijos Šilutės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių pakeitimo" 

2017-01-09 teikimas Nr. (5.1.)-TR-2 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2007-02-08 sprendimo Nr. T9-3 1 punktu patvirtintų Triukšmo prevencijos Skuodo rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių pakeitimo" 

2017-01-04 teikimas Nr. (5.1.)-TR-1 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-380 1 punktu patvirtintos piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Šlutės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo pakeitimo"

 

2016-12-23 teikimas Nr. (5.1.)-TR-47 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-07-03 sprendimo Nr. T1-2140 "Dėl vienkartinių pašalpų iš Šilutės rajono savivaldybės biudžeto skyrimo ir mojkėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" 

2016-12-12 teikimas Nr. (5.1.)-TR-46 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-06-23 sprendimu Nr. T2-184 patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo (papildymo)

2016-12-07 teikimas Nr. (5.1.)-TR-44 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo Nr. T2-232 "Dėl laidojimo pašalpos teikimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo" panaikinimo"

2016-12-06 teikimas Nr. (5.1.)-TR-43 "Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2015-10-22 sprendimo Nr. T1-190 "Dėl laidojimo pašalpos mokėjimo iš Neringos savivaldybės biudžeto lėšų, kai mirusio asmens gyvenamoji vieta teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo deklaruota Lietuvos Respublikoje, tvarkos aprašo patvirtinimo" panaikinimo"

2016-12-06 teikimas Nr. (5.1.)-TR-42 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo Nr. T11-325 "Dėl laidojimo pašalpos mokėjimo iš Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšų, kai mirusio asmens gyvenamoji vieta teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo deklaruota Lietuvos Respublikoje, tvarkos aprašo patvirtinimo" panaikinimo"

2016-11-04 teikimas Nr. (5.1.)-TR-39 "Dėl Neringos savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo, patvirtinto Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-26 įsakymo Nr. V13-223 1 punktu, pakeitimo"

2016-11-03 teikimas Nr. (5.1.)-TR-34 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-03 įsakymo Nr. A1-322 1 punktu patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo pakeitimo"

2016-07-12 teikimas Nr. (5.1.)-TR-29 "Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007-12-28 sprendimu Nr. T2-335 patvirtintos Palangos miesto savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo ir monitoringo metodikos pakeitimo"

2016-06-15 teikimas Nr. (5.1.)-TR-28 "Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo Kretingos rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-02-03 įsakymu Nr. A1-139, pakeitimo"

2016-04-15 teikimas Nr. (5.1.)-TR-26 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-07-05 įsakymo Nr. A1-455 "Dėl telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtintinimo" pakeitimo"

2016-04-08 teikimas Nr. (5.1.)-TR-25 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimo Nr. T9-104 1 punktu patvirtinto kreipimosi socialinei paramai mokiniams ir mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo pakeitimo (papildymo)"

2016-04-08 teikimas Nr. (5.1.)-TR-24 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-05-24 sprendimo Nr. T1-421 1 punktu patvirtinto paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo pakeitimo (papildymo)"

2016-04-08 teikimas Nr. (5.1.)-TR-23 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-05-24 sprendimo Nr. T1-422 1 punkto patvirtinto nemokamo mokinių maitinimo tvarkos aprašo pakeitimo (papildymo)"

2016-04-07 teikimas Nr. (5.1.)-TR-22 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2001-09-20 sprendimu Nr. 223 patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo (papildymo)" 

2016-04-05 teikimas Nr. (5.1.)-TR-19 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimo Nr. T9-217 2 punkto pakeitimo"

2016-03-04 teikimas Nr. (5.1.)-TR-11 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimo Nr. T11-297 1 punktu patvirtinto kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo tvarkos aprašo naujos redakcijos pakeitimo (papildymo)"

2016-03-04 teikimas Nr. (5.1.)-TR-10 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimo Nr. T11-298 1 punktu patvirtinto paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo naujos redakcijos pakeitimo"

2016-03-04 teikimas Nr. (5.1.)-TR-9 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr. T2-12 1 punktu patvirtintų socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų pakeitimo (papildymo)"

2016-03-04 teikimas Nr. (5.1.)-TR-8 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-03-26 sprendimo Nr. T2-80 1 punktu patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų pakeitimo"

2016-02-18 teikimas Nr. (5.1.)-TR-7 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2009-03-26 sprendimo Nr. T9-58v 1 punktu patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų pakeitimo"

2016-02-18 teikimas Nr. (5.1.)-TR-6 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimo Nr. T9-9 1 punktu patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo"

2016-02-18 teikimas Nr. (5.1.)-TR-5 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-02-26 sprendimo Nr. TI-822 1 punktu patvirtintų Šilutės rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų pakeitimo"

2016-02-18 teikimas Nr. (5.1.)-TR-4 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimo Nr. T1-118 1 punktu patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo"

2016-01-19 teikimas Nr. (5.1.)-TR-2 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009-05-29 sprendimo Nr. T2-237 "Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo " 3 punkto panaikinimo"

2016-01-14 teikimas Nr. (5.1.)-TR-1 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2015-11-16 potvarkio MV-120 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės verslo apdovanojimų komisijos sudarymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo" panaikinimo"

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-10-14