2016 m.

2016-12-23 teikimas Nr. (5.1.)-TR-47 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-07-03 sprendimo Nr. T1-2140 "Dėl vienkartinių pašalpų iš Šilutės rajono savivaldybės biudžeto skyrimo ir mojkėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" 

2016-12-12 teikimas Nr. (5.1.)-TR-46 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-06-23 sprendimu Nr. T2-184 patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo (papildymo)

2016-12-07 teikimas Nr. (5.1.)-TR-44 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo Nr. T2-232 "Dėl laidojimo pašalpos teikimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo" panaikinimo"

2016-12-06 teikimas Nr. (5.1.)-TR-43 "Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2015-10-22 sprendimo Nr. T1-190 "Dėl laidojimo pašalpos mokėjimo iš Neringos savivaldybės biudžeto lėšų, kai mirusio asmens gyvenamoji vieta teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo deklaruota Lietuvos Respublikoje, tvarkos aprašo patvirtinimo" panaikinimo"

2016-12-06 teikimas Nr. (5.1.)-TR-42 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo Nr. T11-325 "Dėl laidojimo pašalpos mokėjimo iš Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšų, kai mirusio asmens gyvenamoji vieta teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo deklaruota Lietuvos Respublikoje, tvarkos aprašo patvirtinimo" panaikinimo"

2016-11-04 teikimas Nr. (5.1.)-TR-39 "Dėl Neringos savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo, patvirtinto Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-26 įsakymo Nr. V13-223 1 punktu, pakeitimo"

2016-11-03 teikimas Nr. (5.1.)-TR-34 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-03 įsakymo Nr. A1-322 1 punktu patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo pakeitimo"

2016-07-12 teikimas Nr. (5.1.)-TR-29 "Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007-12-28 sprendimu Nr. T2-335 patvirtintos Palangos miesto savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo ir monitoringo metodikos pakeitimo"

2016-06-15 teikimas Nr. (5.1.)-TR-28 "Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo Kretingos rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-02-03 įsakymu Nr. A1-139, pakeitimo"

2016-04-15 teikimas Nr. (5.1.)-TR-26 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-07-05 įsakymo Nr. A1-455 "Dėl telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtintinimo" pakeitimo"

2016-04-08 teikimas Nr. (5.1.)-TR-25 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimo Nr. T9-104 1 punktu patvirtinto kreipimosi socialinei paramai mokiniams ir mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo pakeitimo (papildymo)"

2016-04-08 teikimas Nr. (5.1.)-TR-24 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-05-24 sprendimo Nr. T1-421 1 punktu patvirtinto paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo pakeitimo (papildymo)"

2016-04-08 teikimas Nr. (5.1.)-TR-23 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-05-24 sprendimo Nr. T1-422 1 punkto patvirtinto nemokamo mokinių maitinimo tvarkos aprašo pakeitimo (papildymo)"

2016-04-07 teikimas Nr. (5.1.)-TR-22 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2001-09-20 sprendimu Nr. 223 patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo (papildymo)" 

2016-04-05 teikimas Nr. (5.1.)-TR-19 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimo Nr. T9-217 2 punkto pakeitimo"

2016-03-04 teikimas Nr. (5.1.)-TR-11 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimo Nr. T11-297 1 punktu patvirtinto kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo tvarkos aprašo naujos redakcijos pakeitimo (papildymo)"

2016-03-04 teikimas Nr. (5.1.)-TR-10 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimo Nr. T11-298 1 punktu patvirtinto paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo naujos redakcijos pakeitimo"

2016-03-04 teikimas Nr. (5.1.)-TR-9 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr. T2-12 1 punktu patvirtintų socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų pakeitimo (papildymo)"

2016-03-04 teikimas Nr. (5.1.)-TR-8 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-03-26 sprendimo Nr. T2-80 1 punktu patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų pakeitimo"

2016-02-18 teikimas Nr. (5.1.)-TR-7 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2009-03-26 sprendimo Nr. T9-58v 1 punktu patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų pakeitimo"

2016-02-18 teikimas Nr. (5.1.)-TR-6 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimo Nr. T9-9 1 punktu patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo"

2016-02-18 teikimas Nr. (5.1.)-TR-5 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-02-26 sprendimo Nr. TI-822 1 punktu patvirtintų Šilutės rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų pakeitimo"

2016-02-18 teikimas Nr. (5.1.)-TR-4 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimo Nr. T1-118 1 punktu patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo"

2016-01-19 teikimas Nr. (5.1.)-TR-2 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009-05-29 sprendimo Nr. T2-237 "Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo " 3 punkto panaikinimo"

2016-01-14 teikimas Nr. (5.1.)-TR-1 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2015-11-16 potvarkio MV-120 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės verslo apdovanojimų komisijos sudarymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo" panaikinimo"

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-09