2017 m.

2017-12-21 teikimas Nr. (5.1.)-TR-104 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-10 įsakymo Nr.A1-396 pakeitimo"

2017-12-21 teikimas Nr. (5.1.)-TR-103 "Dėl Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-27 įsakymo Nr. V13-154 pakeitimo"

2017-12-14 teikimas Nr.(5.1.)-TR-102 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-22 įsakymo Nr.AV-634 pakeitimo"

2017-12-12 teikimas Nr.(5.1.)-TR-101 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-24 įsakymo Nr.A1-262 pakeitimo"

2017-12-08 teikimas Nr.(5.1.)-TR-99 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ir Švietimo pagalbos tarnybos vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimu Nr.T1-584, pakeitimo"

2017-10-16 teikimas Nr.(5.1.)-TR-94 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimo Nr.T9-10 1 punktu, pakeitimo"

2017-10-11 teikimas Nr.(5.1.)-TR-93 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimo Nr.T1-118 1 punktu, pakeitimo"

2017-05-31 teikimas Nr.(5.1.)-TR-72 "Dėl Neringos savivaldybės administracijos direktorius 2014-05-22 įsakymu Nr. V13-286 patvirtintų Neringos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos ir jaunimo reikalų skyriaus nuostatų pakeitimo"

2017-05-31 teikimas Nr.(5.1.)-TR-71 "Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2009-03-10 įsakymu Nr. A1-170 patvirtintų Palangos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus veiklos nuostatų pakeitimo"

2017-05-31 teikimas Nr.(5.1.)-TR-70 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-15 įsakymo Nr.A2-76 1 punktu patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus nuostatų pakeitimo"

2017-05-31 teikimas Nr.(5.1.)-TR-69 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-31 įsakymo Nr.AD1-3037 1 punktu patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus nuostatų pakeitimo"

2017-05-31 teikimas Nr.(5.1.)-TR-68 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-07-01 įsakymo Nr.A1-335 1. 1. punktu patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus nuostatų pakeitimo"

2017-05-31 teikimas Nr.(5.1.)-TR-67 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-16 įsakymo Nr.A2-73 2 punktu patvirtintų Vaiko teisių apsaugos skyriaus nuostatų pakeitimo"

2017-05-31 teikimas Nr.(5.1.)-TR-66 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-05-17 įsakymu Nr. AV-548 patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus nuostatų pakeitimo"

2017-05-30 teikimas Nr.(5.1.)-TR-64 "Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2013-06-20 sprendimo Nr. T1-127 1 punktu patvirtino Neringos savivaldybės leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo tvarkos aprašo pakeitimo"

2017-05-30 teikimas Nr.(5.1.)-TR-62 "Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012-05-31 sprendimo Nr. T2-159 1 punktu patvirtinto Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir civilinių kapinių lankymo Palangos miesto savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo pakeitimo"

2017-05-30 teikimas Nr.(5.1.)-TR-60 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimo Nr.T2-65 1 punktu patvirtinto Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir viešųjų kapinių lankymo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo pakeitimo"

2017-05-30 teikimas Nr.(5.1.)-TR-58 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimo Nr. T11-696 1 punktu patvirtintų Žmonių palaikų laidojimo, kapinių tvarkymo bei lankymo taisyklių Klaipėdos rajono kapinėse pakeitimo"

2017-05-30 teikimas Nr.(5.1.)-TR-56 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimo Nr.T2-228 1 punktu patvirtinto Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir viešųjų kapinių lankymo Klaipėdos miesto kapinėse tvarkos aprašo pakeitimo"

2017-05-30 teikimas Nr.(5.1.)-TR-54 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-09-27 sprendimo Nr.T1-518 1 punktu patvirtintų Šilutės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių pakeitimo"

2017-05-30 teikimas Nr.(5.1.)-TR-52 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr.T9-92 1 punktu patvirtinto Skuodo rajono kapinių lankymo, laidojimo, leidimų laidoti išdavimo bei laidojimo neprižiūrimose kapavietėse tvarkos aprašo pakeitimo"

2017-05-30 teikimas Nr.(5.1.)-TR-51 "Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008-07-10 sprendimo Nr. T2-159 "Dėl želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"

2017-05-30 teikimas Nr.(5.1.)-TR-50 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2008-09-25 sprendimo Nr. T9-174 „Dėl Skuodo rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo"

2017-05-30 teikimas Nr.(5.1.)-TR-49 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-07-31 sprendimo Nr.T2-198 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo" pakeitimo"

2017-05-30 teikimas Nr.(5.1.)-TR-48 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-11-20 sprendimo Nr. T1-730 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos bei tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo"

2017-05-30 teikimas Nr.(5.1.)-TR-47 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimo Nr.T11-292 „Dėl Klaipėdos rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo"

2017-04-28 teikimas Nr.(5.1.)-TR-46 "Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimo Nr. T1-251 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Neringos energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų subsidijavimo“ panaikinimo"

2017-04-18 Nr.(5.1.)-TR-45 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2012-07-05 įsakymu Nr.A1-455 patvirtinto Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo pakeitimo"

2017-04-18 teikimas Nr.(5.1.)-TR-44 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-01-30 įsakymo Nr.AD1-312 1 punktu patvirtinto Klaipėdos miesto gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo pakeitimo"

2017-04-18 teikimas Nr.(5.1.)-TR-43 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-20 įsakymu Nr. AV-307 patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo pakeitimo"

2017-04-06 teikimas Nr.(5.1.)-TR-42 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-09-27 sprendimu Nr.T1-514 patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo pakeitimo"

2017-03-13 teikimas Nr.(5.1.)-TR-41 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr.T2-246 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo" 1 punktu patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų 12 punkto pakeitimo"

2017-03-13 teikimas Nr.(5.1.)-TR-40 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr.T11-241 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų ir Antikorupcijos komisijos sudarymo patvirtinimo" 1 punktu patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų 11 punkto pakeitimo"

2017-03-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-39 "Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015-09-30 sprendimo Nr.T2-270 1 punktu patvirtintų Antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo"

2017-03-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-38 "Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2015-07-23 sprendimo Nr.T1-148 1 punktu patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų pakeitimo"

2017-03-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-37 "Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2015-07-23 sprendimo Nr.T1-149 1 punktu patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo"

2017-03-10 teikimas Nr,(5.1.)-TR-36 "Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo Nr.T2-17 1 punktu patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų pakeitimo"

2017-03-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-35 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-03-31 sprendimo Nr.T2-91 1 punktu patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo"

2017-03-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-34 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-07-31 sprendimo Nr.T2-209 1 punktu patvirtintų Antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo"

2017-03-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-33 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr.T2-80 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų 12 punkto pakeitimo"

2017-03-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-32 "Dėl Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr.T11-25 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos veiklos nuostatų 15 punkto pakeitimo"

2017-03-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-31 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr.T1-25 3 punktu patvirtintų Šilutės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo"

2017-03-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-30 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-03-31 sprendimo Nr.T1-298 1 punktu patvirtintų Šilutės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų pakeitimo"

2017-03-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-29 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016-03-31 sprendimo Nr.T9-39 1 punktu patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo"

2017-03-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-28 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr.T9-146 1 punktu patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo"

2017-02-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-27 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-04 įsakymo Nr.A1-252 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaičių rinkimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ panaikinimo"

2017-02-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-26 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-08-03 įsakymo Nr.A1-834 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ panaikinimo"

2017-02-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-25 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimo Nr.T2-314 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo"

2017-02-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-23 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimo Nr.T1-87 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo"

2017-02-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-21 "Dėl Klaipėdos rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimu Nr.T11-250, pakeitimo"

2017-02-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-19 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-04-30 įsakymo Nr.AV-477 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų gyventojų susirinkime tvarkos aprašo tvirtinimo“ ir 2009-04-30 įsakymo Nr.AV-478 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų apklausos būdu tvarkos aprašo tvirtinimo“ panaikinimo"

2017-02-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-18 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009-11-26 sprendimo Nr.T11-529 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo"

2017-02-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-16 "Dėl Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-05-02 įsakymo Nr.V13-164 „Dėl Neringos savivaldybės seniūnaitijų seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ panaikinimo"

2017-02-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-15 "Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2011-09-30 sprendimo Nr.T1-142 „Dėl Neringos savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo" 

2017-02-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-13 "Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-11-24 įsakymo Nr.A1-898 „Dėl Palangos miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų gyventojų susirinkime ir apklausos būdu tvarkos aprašų patvirtinimo“ panaikinimo"

2017-02-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-12 "Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011-05-26 sprendimo Nr.T2-45 "Dėl Seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo"

2017-02-10 teikimas Nr.(5.1.)-TR-11 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr.T2-4 „Dėl seniūnaitijų sudarymo“ pakeitimo"

2017-02-07 teikimas Nr.(5.1.)-TR-9 "Dėl Asmenų, kuriems išduodami leidimai prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose, atrankos aprašo, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimo Nr.T2-101 3 punktu, pakeitimo (panaikinimo)"

2017-02-07 teikimas Nr.(5.1.)-TR-8 "Dėl Palangos miesto savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimu Nr.T2-400, pakeitimo"

2017-02-02 teikimas Nr.(5.1.)-TR-7 "Dėl Klaipėdos miesto daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimu Nr.T2-278, pakeitimo"

2017-02-02 teikimas Nr.(5.1.)-TR-6 "Dėl Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009-05-29 sprendimu Nr.T2-223, pakeitimo"

2017-01-10 teikimas Nr. (5.1.)-TR-4 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-29 sprendimu Nr. T2-418 patvirtintų Triukšmo prevencijos Kretingos rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių pakeitimo" 

2017-01-09 teikimas Nr. (5.1.)-TR-3 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006-11-30 sprendimo Nr. T1-1380 patvirtintų Triukšmo prevencijos Šilutės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių pakeitimo" 

2017-01-09 teikimas Nr. (5.1.)-TR-2 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2007-02-08 sprendimo Nr. T9-3 1 punktu patvirtintų Triukšmo prevencijos Skuodo rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių pakeitimo" 

2017-01-04 teikimas Nr. (5.1.)-TR-1 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-380 1 punktu patvirtintos piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Šlutės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo pakeitimo"

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-09