2018 m.

2018-04-12 teikimas Nr. (5.1.)-TR-25 "Dėl Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Neringos savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimu Nr. T1-246, pakeitimo"

2018-03-09 teikimas Nr. (5.1.)-TR-24 "Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimo Nr. T1-12 "Dėl priėmimo į Neringos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas" (įskaitant ir vėlesnius pakeitimus) pakeitimo"

2018-03-01 teikimas Nr. (5.1.)-TR-21 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės sueigos nuostatų, patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018-01-25 sprendimu Nr. T9-2, pakeitimo

2018-02-28 teikimas Nr. (5.1.)-TR-20 "Dėl Palangos miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimu Nr. T2-115, pakeitimo"

2018-02-28 teikimas Nr. (5.1.)-TR-19 "Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011-09-08 sprendimu Nr. T2-151, pakeitimo"

2018-02-27 teikimas Nr. (5.1.)-TR-18 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017-07-27 sprendimu Nr.T2-179, pakeitimo"

2018-02-23 teikimas Nr. (5.1.)-TR-10 "Dėl Nepanaudotų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašo, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimu Nr.T2-157, pakeitimo"

2018-02-23 teikimas Nr. (5.1.)-TR-9 "Dėl Nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimu Nr.T2-103, pakeitimo"

2018-02-22 teikimas Nr. (5.1.)-TR-8 "Dėl Nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo Skuodo rajono savivaldybėje kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašo, patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015-05-07 sprendimu Nr.T9-83, pakeitimo"

2018-02-22 teikimas Nr. (5.1.)-TR-7 "Dėl Nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo Šilutės rajono savivaldybėje kitoms savarankiškoms funkcijoms finansuoti tvarkos aprašo, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-02-19 sprendimu Nr.T1-2425, pakeitimo"

2018-02-21 teikimas Nr. (5.1.)-TR-6 "Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr. T2-14 "Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams" pakeitimo" 

2018-02-06 teikimas Nr. (5.1.)-TR-3 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr.T2-15 panaikinimo"

2018-02-02 teikimas Nr. (5.1.)-TR-2 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2007-12-13 sprendimo Nr. T9-237 panaikinimo"

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-13