2018 m.

2018-08-31 teikimas Nr. (5.1.)-TR-48 "Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Neringos savivaldybės teritorijoje išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-28 įsakymu Nr. V13-587, pakeitimo (papildymo)"

2018-08-31 teikimas Nr. (5.1.)-TR-47 "Dėl Neringos savivaldybės tarybos  2010-07-14 sprendimo Nr. T1-101 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Neringos savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“  1 punktu patvirtintų vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Neringos savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų pakeitimo"

2018-08-31 teikimas Nr. (5.1.)-TR-46 "Dėl leidimo įrengti išorinę reklamą Palangos miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-10-09 įsakymu Nr. A1-1014, pakeitimo (papildymo)"

2018-08-31 teikimas Nr. (5.1.)-TR-45 "Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos  2011-12-29 sprendimo Nr. T2-240 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“  1 punktu patvirtintų vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų pakeitimo"

2018-08-31 teikimas Nr. (5.1.)-TR-44 "Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Šilutės rajone išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-10-31 įsakymu Nr. A1-1163, pakeitimo (papildymo)"

2018-08-31 teikimas Nr. (5.1.)-TR-43 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos  2014-11-30 sprendimo Nr.T1-2281 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą“  2 punktu patvirtintų vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų pakeitimo"

2018-08-31 teikimas Nr. (5.1.)-TR-42 "Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo bei registravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-09 įsakymu Nr. A1-887, pakeitimo (papildymo)"

2018-08-31 teikimas Nr. (5.1.)-TR-41 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos  2017-12-20 sprendimo Nr.T9-235 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“  1 punktu patvirtintų vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatų pakeitimo"

2018-08-31 teikimas Nr. (5.1.)-TR-40 "Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą registravimo, leidimų galiojimo sustabdymo, leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo Klaipėdos rajone tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-10-10 įsakymu Nr. AV-1769, pakeitimo"

2018-08-31 teikimas Nr. (5.1.)-TR-39 "Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Klaipėdos rajone išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-08-29 įsakymu Nr. AV-1510, pakeitimo (papildymo)"

2018-08-31 teikimas Nr. (5.1.)-TR-38 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos  2011-02-24 sprendimo Nr.T11-143 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“  2.3 punktu patvirtintų vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų pakeitimo"

2018-08-31 teikimas Nr. (5.1.)-TR-37 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos  2008-02-28 sprendimo Nr.T2-46 1.3 punktu patvirtintų vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų pakeitimo"

2018-08-31 teikimas Nr. (5.1.)-TR-36 "Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą registravimo, leidimų galiojimo sustabdymo, leidimų galiojimų sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo bei leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-18 įsakymu Nr. A1-1058, pakeitimo (papildymo)"

2018-08-31 teikimas Nr. (5.1.)-TR-35 "Dėl  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  2013-11-28 sprendimo  Nr.T2-300 1 punktu patvirtintų vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų pakeitimo"

2018-06-29 teikimas Nr. (5.1.)-TR-34 "Dėl l Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimo Nr. T11-696 "Dėl žmonių palaikų laidojimo Klaipėdos rajono kapinėse" pakeitimo"

2018-06-29 teikimas Nr. (5.1.)-TR-33 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimo Nr. T1-842 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo", pakeitimo"

2018-06-29 teikimas Nr. (5.1.)-TR-32 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių patvirtintoų Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimu Nr. T9-218, pakeitimo (papildymo)"

2018-06-29 teikimas Nr. (5.1.)-TR-31 "Dėl Neringos savivaldybės leidimų laidoti išdavimo, laidojimo, kapinių lankymo, priežiūros ir kapaviečių identifikavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Neringos savivaldybės tarybos 2017-11-23 sprendimu Nr. T1-3245, pakeitimo (papildymo)"

2018-06-29 teikimas Nr. (5.1.)-TR-30 "Dėl leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir Palangos miesto viešųjų kapinių lankymo tvarkos aprašo, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimu Nr. T2-250, pakeitimo (papildymo)"

2018-06-29 teikimas Nr. (5.1.)-TR-29 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės leidimų laidoti išdavimo, laidojimo, kapinių tvarkymo ir lankymo tvarkos aprašo, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018-01-25 sprendimu Nr. T2-13, pakeitimo (papildymo)"

2018-06-29 teikimas Nr. (5.1.)-TR-28 "Dėl leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir Kaipėdos miesto viešųjų kapinių lankymo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017-11-23 sprendimu Nr. T2-315, pakeitimo (papildymo)"

2018-06-11 teikimas Nr. (5.1.)-TR-27 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų, patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimu Nr. T2-164, pakeitimo"

2018-04-12 teikimas Nr. (5.1.)-TR-25 "Dėl Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Neringos savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimu Nr. T1-246, pakeitimo"

2018-03-09 teikimas Nr. (5.1.)-TR-24 "Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimo Nr. T1-12 "Dėl priėmimo į Neringos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas" (įskaitant ir vėlesnius pakeitimus) pakeitimo"

2018-03-01 teikimas Nr. (5.1.)-TR-21 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės sueigos nuostatų, patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018-01-25 sprendimu Nr. T9-2, pakeitimo

2018-02-28 teikimas Nr. (5.1.)-TR-20 "Dėl Palangos miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimu Nr. T2-115, pakeitimo"

2018-02-28 teikimas Nr. (5.1.)-TR-19 "Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011-09-08 sprendimu Nr. T2-151, pakeitimo"

2018-02-27 teikimas Nr. (5.1.)-TR-18 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017-07-27 sprendimu Nr.T2-179, pakeitimo"

2018-02-23 teikimas Nr. (5.1.)-TR-10 "Dėl Nepanaudotų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašo, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimu Nr.T2-157, pakeitimo"

2018-02-23 teikimas Nr. (5.1.)-TR-9 "Dėl Nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimu Nr.T2-103, pakeitimo"

2018-02-22 teikimas Nr. (5.1.)-TR-8 "Dėl Nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo Skuodo rajono savivaldybėje kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašo, patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015-05-07 sprendimu Nr.T9-83, pakeitimo"

2018-02-22 teikimas Nr. (5.1.)-TR-7 "Dėl Nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo Šilutės rajono savivaldybėje kitoms savarankiškoms funkcijoms finansuoti tvarkos aprašo, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-02-19 sprendimu Nr.T1-2425, pakeitimo"

2018-02-21 teikimas Nr. (5.1.)-TR-6 "Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr. T2-14 "Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams" pakeitimo" 

2018-02-06 teikimas Nr. (5.1.)-TR-3 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr.T2-15 panaikinimo"

2018-02-02 teikimas Nr. (5.1.)-TR-2 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2007-12-13 sprendimo Nr. T9-237 panaikinimo"

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-04